Picture
בית ספרנו מחויב בכללים לגבי כל בתי הספר המוכרים על ידי ארגוני המורים בארץ ובעולם. משך זמן הלימודים לקראת קבלת תעודת הסמכה לטכניקת אלכסנדר הוא שלוש שנים לפחות וכולל לפחות 1600 שעות למוד. הלימודים מתקיימים חמישה ימים בשבוע (ראשון עד חמישי) , שלוש שעות בכל בוקר (8:30-11:30). במשך השנה האחרונה ללימודיו, נדרש התלמיד לעבודת התמחות - מערך של 25 שיעורים בהדרכתם של מורים מצוות ההוראה לחמישה תלמידים חסרי נסיון קודם בטכניקת אלכסנדר. בסוף הלימודים, נדרשת הגשה של עבודת גמר. תעודת הסמכה להוראת טכניקת אלכסנדר תינתן רק כאשר הושלמו חובותיו של הסטודנט, ולדעת צוות המורים הוא הגיע ליכולת והבנה הנדרשות ממורה מוסמך. במהלך הקורס מתקיימים לימודים באנטומיה, פיסיולוגיה, ופתולוגיה.

ארגון המורים לטכניקת אלכסנדר הוא המאשר פתיחת קורסים וניהולם. קיימת במסגרתו ועדה מיוחדת שתפקידה לטפל בכל מקרה של תלונה על אי תקינות בניהול, בתוכנית הלימודים ובבעיות אתיות. על התלמידים להירשם למועמדות בארגון המורים ולשלם סכום חד פעמי השווה לדמי חברות שנתית בארגון (300 ש"ח היום).

ארגון המורים משתייך מזה מספר שנים ללשכה למקצועות משלימים הפועלת בין השאר להכרה במקצועות אלה על ידי משרד הבריאות. כבר עכשיו מנפיקה הלשכה תעודות הסמכה לכל חבר בארגונים המשתייכים אליה.