Picture
שמואל נלקן
יליד 1930. הגיע לטכניקת אלכסנדר בגלל בעיות בנגינה. למד בבית ספרו של פטריק מקדונלד בלונדון, ומאז 1961 מורה את הטכניקה בישראל.

אורה נלקן
ילידת 1933. פסנתרנית שהגיעה לטכניקת אלכסנדר בגלל בעיות בנגינה. מורה מאז ..., חברה בצוות המורים המלמד בביה"ס מאז.

Picture
שומי (יוסף) מוהר
יליד 1940. סיים את קורס הכשרת המורים של שמואל נלקן ב-1979. חבר בצוות המורים המלמד בביה"ס הירושלמי להכשרת מורים החל מ - 1982.
מארגן ומשתתף בהשתלמויות מורים הן בירושלים והן בגרמניה.

Picture
יעל תם